Zastępstwa w dniu 2015-03-02 poniedziałek
Ewa Bielejewska
lekcja opis zastępca uwagi
4 4 LG - L-gosp.zap.i, B8 J. Hołowko  
5 4 LG - godz.wych, B8 J. Zielsdorf-Majewska  
6 2 LB(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
7 2 LB(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
8 2 LB(1) - Bez konsekwencji (nieobecny oddział nauczyciela)    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 B-II M. Mieloch-Sobczyńska  
4 B-II M. Mieloch-Sobczyńska  
5 B-II G. Błaszczyk  
       
Justyna Czajkowska
lekcja opis zastępca uwagi
1 4 Ż4 - Uczniowie przychodzą później   na 8.50
2 4 IR(1) - r-ekon.p.rol, C10 K. Haracewiat złączenie grup
3 4 IR(1) - r-ekon.p.rol, C10 K. Haracewiat złączenie grup
4 4 IR(1) - r-ekon.p.rol, C10 K. Haracewiat  
5 3 Ż4 - M5.J1 Żyw, C10 D. Mościcka-Patalas  
6 1 HŻ(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 1 HŻ(2) - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
4 C-II K. Ruta-Żak  
       
Bożena Kacza
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 az - religia, B2 M. Bednarek z wt 8 lekcji
5 2 ez - godz.wych, B2 M. Jabłonowska  
6 2 ez - religia, B2 H. Ciachowski  
7 3 LG - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 3 M4 - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 B-I M. Krzyżaniak  
       
Grażyna Sikora
lekcja opis zastępca uwagi
3 1 LG - TL.M2.Org, C12 K. Bielejewska  
4 1 LG - TL.M2.Org, C12 K. Bielejewska  
5 1 LG - TL.M2.Org, C12 K. Bielejewska  
6 4 LG - przedsięb., C12 A. Grabarz  
7 4 Ek - Uczniowie zwolnieni do domu    
8 4 Ek - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
3 C-I K. Ruta-Żak  
       
Izabela Żurek
lekcja opis zastępca uwagi
1 2 cz - chemia, B11 M. Jabłonowska  
2 2 ez - chemia, B11 A. Norkowska-Polowczyk  
3 2 az - chemia, B11 M. Jabłonowska  
5 2 bz - chemia, B11 H. Domagalska  
6 2 dz - chemia, B11 A. Norkowska-Polowczyk  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 B-I D. Mościcka-Patalas  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN