Zastępstwa w dniu 2015-03-30 poniedziałek
Małgorzata Bednarek
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 RE(2) - Wychowanie fizyczne, S1 Grażyna Bernard  
2 1 HŻ(2) - Wychowanie fizyczne, S1 Adrian Smolak  
3 1 HŻ(2) - Wychowanie fizyczne, S1 Adrian Smolak  
5 2 az - Zajęcia z wychowawc±, B5 Paulina Gi¶  
6 wf-dz.3EK+3B4 - Wychowanie fizyczne, S1 Łukasz Naplocha  
7 wf-dz.2az+2bz - Wychowanie fizyczne, S1 Grzegorz Błaszczyk  
8 wf-dz.2az+2bz - Wychowanie fizyczne, S1 Grzegorz Błaszczyk  
       
Grzegorz Błaszczyk
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 M4 - Język niemiecki - przeniesiona na 2015-03-30 (2)   27.03 / zam z M.Jabłonowsk±
       
Hanna Domagalska
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 cz - Język polski, C6 Anna Nowak  
3 1 M4 - Język polski, C6 Anna Nowak  
4 3 I4 - Język polski, C6 Anna Nowak  
5 2 bz - Język polski, C6 Grażyna Sikora za nieobecny oddział
6 1 M4 - Uczniowie zwolnieni do domu    
7 2 I4 - Język polski, C6 Sylwia Jasionek-Grzelak za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
5 C-II Anna Nowak  
       
Hanna Karcz-Sowińska
lekcja opis zastępca uwagi
2 4 IM - Język polski, C2 Anna Janyska za nieobecny oddział
3 4 IM - Język polski, C2 Grażyna Sikora za nieobecny oddział
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
2 C-II Katarzyna Ruta-Żak  
       
Izabela Żurek
lekcja opis zastępca uwagi
2 2 ez - Chemia, B11 Anna Norkowska-Polowczyk  
6 2 dz - Chemia, B11 Anna Norkowska-Polowczyk  
7 2 cz - Chemia, B11 Anna Norkowska-Polowczyk  
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
6 B-I Anna Norkowska-Polowczyk  
Przygotowano za pomoc± programu firmy VULCAN