Zastępstwa w dniu 2015-05-26 wtorek
Artur Bombelczyk
lekcja opis zastępca uwagi
7 3 M4 - przeniesiona na 2015-05-26 (7)   22.05
       
Anna Doczekała
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 B4 - B4 Małgorzata Wylegała za ostatnią lekcję
2 1 Ek - B4 Małgorzata Krzyżaniak  
3 3 RE - B4 Adam Derkowski za ostatnią lekcję
5 2 RE(2) - B4 Agnieszka Geremek złączenie grup
7 2 Ż4 - B4 Monika Mieloch-Sobczyńska na 4l MK z 7 l
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
1 B-II Danuta Mościcka-Patalas  
2 B-II Anna Bednarek  
       
Izabela Grun
lekcja opis zastępca uwagi
2 3 B4 - A14 Małgorzata Wylegała za 7 lekcję
3 2 LB(1) - A1 Sylwia Jasionek-Grzelak złączenie grup
       
Marta Kasperczak
lekcja opis zastępca uwagi
1 3 Ek - przeniesiona na 2015-05-26 (1)   25.05 / zam z A.Derkowskim
       
Mirosława Kunysz
lekcja opis zastępca uwagi
6 1 IB - B3 Anna Konieczka z 9.06
       
Anna Nowak
lekcja opis zastępca uwagi
8 2 ez - Uczniowie zwolnieni do domu    
dyżury
po lekcji miejsce zastępca uwagi
7 C-I Grażyna Sikora  
       
Izabela Żurek
lekcja opis zastępca uwagi
4 2 bz - B13 Anna Norkowska-Polowczyk  
8 2 az - B13 Anna Norkowska-Polowczyk  
Przygotowano za pomocą programu firmy VULCAN